โคมไฟโซลาเซลล์การออกแบบโคมไฟโซลาเซลล์ ในรูปแบบผีเสื้อที่มีปีใช้ในการดูดซับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ โดยจะเจ็บพล...

โคมไฟโซลาเซลล์การออกแบบโคมไฟโซลาเซลล์ ในรูปแบบผีเสื้อที่มีปีใช้ในการดูดซับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ โดยจะเจ็บพลังงานไว้ใช้ตอนกลางคืนและส่วนรับพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเปิดปิดได้ สามารถติดไว้ตามพื้นผิวของผนังและตามกำแพง ผู้ออกแบบ:Jang Eun Hyuk