อะไรของนายก็ไม่รู้ มันน่าจะเป็นเรื่องแบบประมาณว่า งง
อะไรของนายก็ไม่รู้
มันน่าจะเป็นเรื่องแบบประมาณว่า งง